2019 / 11 / 06

Containrar i höst

Dags att rensa förrådet eller storstäda innan jul? Containrar kommer att finnas på området 22-25 november!

Bildäck, färg, lösningsmedel, kemikalier och elektronik får inte slängas i containern. Där hänvisar vi till Hagbytippen.