2020 / 05 / 21

Poströstning årsstämma 28 maj 2020

På grund av rådande situation kring Covid-19, enligt Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, och efter riskbedömning utförd av styrelsen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, sker årsstämman 2020 utomhus, med möjlighet att poströsta (rekommenderat!). Poströstssedel finner Du som bilaga till kallelsen som delades ut till Din brevlåda 14 maj. Insamlingslådor finns i varje port. Dessa samlas upp den 27 maj, fr.o.m. 11:00, då poströstningen stängs.