2020 / 08 / 06

Extrastämman kring värmeprojektet

Styrelsen kommer att kommunicera resultatet kring valet när det justerade protokollet har kommunicerats till denna. Enligt §47 i stadgarna skall det justerade protokollet kommuniceras till medlemmarna senast 3 veckor efter stämman.

Efter begäran på informationsmötet har styrelsen beslutat att låta utföra en kalkyl kring en ny värmeanläggning i de gamla lokalerna på Ugglebacken 1. Kalkylens slutresultat kommer att kommuniceras till medlemmarna när denna är klar.