2020 / 09 / 04

Trycksfelsnisse i kallelse

Det har skett ett missförstånd hos tryckföretaget som vi anlitar: de tryckte ut listan på boende som inte ska få kallelse (hyresgäster) på baksidan av fullmakten som bifogas kallelsen till extrastämman. Vi insåg detta när vi redan hade delat ut på gula sidan, och ber om ursäkt för detta. Det är dock utdelat internt i föreningen, är inte känslig information, och påverkar inte innehållet i själva kallelsen – vänligen bortse från detta tryckfel!