2020 / 10 / 16

Resultat extrastämma 15 okt 2020

Styrelsen tackar alla medlemmar som deltog igår vid extrastämman! Stämman beslutade att ge styrelsen uppdrag att uppföra återladdningsstation. Då resultatet blev offentliggjort på plats kan vi härmed meddela att 51 medlemmar röstade “Ja”, 6 medlemmar röstade “Nej”, och 1 röstade blankt. Protokollet är under justering och publiceras här så fort det är påskrivet av ordförande, sekreterare och justerare.