2021 / 04 / 13

Nytt datum Årsstämman 2021

Årsstämman kommer att hållas digitalt kl. 19:00 den 18 maj 2021, med inloggning via BankID. Kallelse och bilagor (instruktioner, motioner, underlag och årsredovisning) kommer att delas ut till brevlådorna 2 veckor innan stämman.