2021 / 09 / 14

Uppdaterad information om varmvatten och värme på gula sidan

Installationen av nya värmepumpar är nu i full gång som ni säkert märkt då ni passerat soprummet. Enligt nuvarande tidplan kommer hela nya värmesystemet att vara klart om cirka fyra veckor. När det är klart kommer de nya varmvattenberedarna att få förvärmt vatten från de nya värmepumparna. Idag får varmvattenberedarna in kallt vatten vilket innebär att kapaciteten inte är tillräcklig. Det är alltså fortsatt viktigt att vara sparsam med varmvatten.

När det gäller värmen så kommer en temporär lösning installeras nu i veckan. Värme kommer att skickas ut i elementen under hela dygnet vilket innebär att det kanske blir för varmt dagtid. Viktigt att ni reglerar värmen på elementet och INTE öppnar fönster.Värmekapaciteten i den temporära lösningen skall räcka till dräglig inomhustemeperatur men om värmen vädras ut blir det svårt.