2021 / 11 / 16

Kallelse extrastämma 30 November -21

Styrelsen kallar till extrastämma den 30 november 2021. Kallelsen finns nu i medlemmarnas brevlådor, och finns att ladda ner här.