Andrahandsupplåtelse

Vad gäller vid andrahandsupplåtelse?

Under en andrahandsupplåtelse är du som bostadsrättsinnehavare alltid ansvarig för att din hyresgäst följer föreningens stadgar och ordningsregler.

Bostadsrättsinnehavaren ska lämna en skriftlig ansökan om andrahandsupplåtelse till styrelsen för att få tillstånd att hyra ut sin lägenhet. Olovlig andrahandsupplåtelse kan innebära skäl till förverkande av bostadsrättslägenheten. Föreningen debiterar en avgift på 10% av prisbasbeloppet. 

Om bostadsrättsinnehavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att neka tillstånd för uthyrningen ska styrelsen ge tillstånd till uthyrningen.

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor.

Styrelsens samtycke krävs inte om lägenheten är avsedd för permanent boende och innehas av kommun eller landsting. Styrelsen ska underrättas om upplåtelsen.

Vägrar styrelsen ge samtycke till en andrahandsupplåtelse har bostadsrättsinnehavaren möjlighet att överlämna ärendet till Hyresnämnden som då beslutar i frågan.

Avtala om att hyreslagens bestämmelser om besittningsskydd inte ska gälla mellan dig och hyresgästen, detta i syfte för att kunna återta nyttjanderätten till lägenheten. En sådan överenskommelse ska i vissa fall även godkännas av Hyresnämnden.

För att söka tillstånd, vänligen använd denna blankett. Du kan maila in den till styrelsen@brfsatraang.se eller lägga i Styrelselokalens brevlåda på Ugglebacken 7.

Kontaktsidans formulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.