2018 / 02 / 03

Från HSB till Storholmen

Nu tas förvaltningen över av Storholmen. Detta innebär att felanmälan görs till info@storholmen.se. Du finner mer information om vem man ska kontakta under Vanliga Frågor, Felanmälan och Kontakt. Hyres- och avgiftsavier hanteras fram till Q2 2018 av HSB. Efter detta hanteras de av Storholmen.