Vanliga frågor

Något är trasigt, vem ska jag kontakta?

Om något är trasigt skall du göra en felanmälan på delagott.se Se även fliken Felanmälan.

Jag har inte fått min hyresavi, vem ska jag kontakta?

För frågor gällande hyresavier, kontakta info@delagott.se

Jag har tappat min gamla tagg, kan jag få en ny?

Visst, anmäl detta till info@delagott.se Viktigt är också att tala om vilken tagg (färg eller nummer) som har förkommit så att vi kan spärra den.

Kostnaden för en ny är 250 kr och faktureras av Delagott.

Jag vill ändra namn på brevlådan, porttavlan och/eller porttelefonen:

Kontakta info@delagott.se

NB: om detta inte begärs i samband med en överlåtelse är denna tjänst fakturerad 525:- till bostadsrättshavaren

Portsystemet

Använd sökpilarna tills ni hittar rätt namn och då trycker ni på ringknappen. När samtalet kopplats fram så kan den som svarar via sin telefon trycka på knapp 5 och då ska porten låsas upp. Efter 22:00 måste besökaren knappa in boendes telefonnummer för att samtalet skall kopplas fram.

Var kan jag hitta mitt lägenhetsnummer?

Man kan alltid hitta sitt lägenhetsnummer på informationstavlan i porten.

Tvättstugebokning via web:

Kontakta Delagott info@delagott.se med namn och adress för att få inloggning till webbokning av tvättstugan. Gå sedan in på Tvättstugebokning för att boka tvättider.

Hur rensar jag vattenlås och golvbrunn?

På förekommen anledning uppmanar vi alla att regelbundet rensa golvbrunn och vattenlås i kök, badrum och toalett. Med en enkel åtgärd kan ni undvika översvämningar i badrum och kök. Vi har instruktioner för hur detta kan göras om så önskas. Det är bostadsinnehavaren som ansvarar för att vattenlås och golvbrunn rensas med jämna mellanrum. Läs mer om hur här “Så rengör du vattenlåset“.

Hur skall jag veta hur jag sorterar soporna?

Läs anslagen och använd INTE soprummen för grovsopor. Vi kommer att fakturera de som inte följer anvisningar och regler.

Glasrutan har gått sönder på utsidan? Vad gör jag?

BR innehavaren ansvarar för glaset, både utsidan och insidan. Delagott debiterar BR innehavaren för arbete utfört.

Felanmäl, eller kontakta glasmästare om du själv vill ta hand om detta.

Finns det lediga parkeringsplatser?

För aktuell information om lediga parkeringsplatser och köer vänligen kontakta Delagott, info@delagott.se. Det finns köer till speciella platser eller områden. Maila gärna ert intresse och för att ställa er i kö. Ni som inte har någon p-plats har förtur.

Byten mellan boende är inte tillåten, all administration sköts av Delagott.

Om det saknas varmvatten?

Avvakta en stund och se om det blir bättre, om inte så kontakta info@delagott.se eller Wiab om det är Jourtid (se fliken Felanmälan).

Elmätning

Vänligen kontakta fastighetsskötaren för hjälp med avläsning av elmätare.

Huvudsäkring

Då maskiner överbelastar elnätet, tex vid renovering, och huvudsäkringen går så kan delar av eller hela din lägenhet vara utan el. Vänligen kontakta info@delagott.se för hjälp med att byta huvudsäkring, eller Wiab om det är akut Jourtid: 08-801 628

Hur gör jag för att hyra föreningslokalen?

Boende i bostadsrättsföreningen Sätra Äng har förtur framför boende på andra områden. Hyran är 500:- och betalas på nästa ordinarie avgiftsavi. Hyran är 2000:- för boenden på andra områden samt för kommersiella verksamheter. Lokalen bokas tidigast 6 månader innan önskat datum. Vid avbokning måste detta ske minst en (1) vecka innan bokad dag. Lokalen hyrs från klockan 10.00 till klockan 22.00 (24:00 fredagar och lördagar), då lokalen förväntas vara utrymd. Vänligen läs mer i “Hyreskontrakt för föreningslokalen“. Kontakta info@delagott.se för mer information eller för bokning.

Vi har ohyra i vår lägenhet, vad skall vi göra?

Maila info@delagott.se eller Anticimex på 075-245 10 00. Anticimex hjälper oss att bli av med dessa ”objudna gäster”.

Vi vill installera en säkerhetsdörr, vilken färg skall den ha?

Färgen skall vara som dina grannar har på sin dörr. Se dock till att dörren har brandklass EI 30-S200.

Brf Sätra Äng har förmånliga villkor hos ProDoor som du kan hitta på denna länk.

Vem tillhör modemet som skall finnas i lägenheten?

I grundutbudet ingår 100 Mb/s. Högre hastighet kan beställas via Telia. Mer information om Bredbandsutbudet finner du här.

Modemet (Vood  IP Residential Gateways 322, 342.) som finns i lägenheten tillhör lägenheten och lämnas kvar efter flytt.

Om man önskar trådlöst nätverk i lägenheten skall man skaffa en router för detta ändamål. Finns i de flesta databutiker till ett rimligt pris.

Vilka TV kanaler har jag och hur kan jag få flera?

Vi har analog TV med upp till 16 kanaler, samt digital TV-paket LAGOM. Fler kan beställas från Telia, men detta ingår inte i avgiften. Mer information om TV-utbudet finner du här.

Vem beslutar om avgiftshöjning?

Under budgetarbetet som pågår under hösten tas efter noggrann genomgång av framtida projekt, kostnader och investeringar beslut om eventuell avgiftshöjning. Generellt bör man som bostadsrättsförening genomföra höjningar motsvarande inflationen.

Det är inte städat i tvättstugan – vad skall jag göra?

Självklart skall du städa efter dig även om det inte är du som ”stökat” ner. Det går att spåra den som tvättade innan dig om man loggar in i tvättstugan på ett korrekt sätt. Styrelsen kan, om man får vetskap om detta, påpeka för den boende som inte städat.

Kan man inte få ta del av styrelseprotokollen?

Dessa kan inte offentliggöras då det i styrelsen uppdrag kan ingå information om enstaka medlemmar eller andra förhållanden som inte är lämpliga att publicera offentligt. Däremot sätter styrelsen samman information om vad som har behandlats i generella termer och publicera detta via webben och eller som infobrev.

Hur bli jag av med mitt gamla kylskåp?

Om du vill att kommunen hämtar din kyl och frys kan du beställa hämtning hos kommunens kundtjänst på Sita (08-519 333 00). Kostnaden för bortforsling är 145 kr per hämtning samt 135 kr per kubik.

Du kan även kostnadsfritt lämna kyl och frys till återvinningscentralen (Hagby) eller till kommunens rullande miljöstation Farliga Avfallsbilen. Schema för var och när miljöstationen kommer finns på webben www.danderyd.se/farligagrovis

Vilken färg skall min markis ha?

Du får ha valfri färg, dock ska den passa in, kontakta styrelsen@brfsatraang.se .

Jag tror att mina element behöver luftas, skall jag göra det själv?

Om ni inte klarar att lufta elementen själva, var god kontakta info@delagott.se .

Det verkar som om det har blivit dubbelbokat i tvättstugan?

När man skall påbörja sitt tvättpass är det viktigt att man ”loggar” in till tvättstugan med sin tagg. Om inte detta görs vet inte systemet om att tvättpass har påbörjats och tiden frigörs efter 30 minuter så att någon annan kan ta passet. Gör detta även om dörren skulle vara öppen.

Om jag behöver planskiss över min lägenhet, kan föreningen ordna det?

Varken vi inom föreningen eller Delagott har planskisser utan de finns på Stadsbyggnadskontoret, Danderyds kommun. Tel 08 568 910 00.

Kontaktsidans formulär

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.