Stadgar och årsredovisning

På denna sida hittar du dokument avseende stadgar, årsredovisningar och annat.

Stadgar

BRF Sätra Äng Stadgar

Årsredovisningar

Brf Sätra Äng Årsredovisning 2017

Brf Sätra Äng årsredovisning 2015

Protokoll från årsstämmor

Årsmötesprotokoll 20150505

Medlemsansökan

Medlemsansökan skickas till:

Styrelsen
Ugglebacken 7
18237 Danderyd

E-postadress: styrelsen@brfsatraang.se

eller använd kontaktformuläret nedan

Kontaktsidans formulär