Stadgar och årsredovisning

På denna sida hittar du dokument avseende stadgar, årsredovisningar och annat.

Stadgar

BRF Sätra Äng Stadgar

Årsredovisningar

Brf Sätra Äng Årsredovisning 2018

Brf Sätra Äng Årsredovisning 2017

Brf Sätra Äng årsredovisning 2015

Protokoll från årsstämmor

Årsmötesprotkoll 2019

Årsmötesprotokoll 20150505

Medlemsansökan

Medlemsansökan skickas till: styrelsen@brfsatraang.se

eller använd kontaktformuläret nedan

Kontaktsidans formulär