Stadgar och årsredovisning

På denna sida hittar du dokument avseende stadgar, årsredovisningar och annat.

Stadgar

BRF Sätra Äng Stadgar

Årsredovisningar

Brf Sätra Äng Årsredovisning 2023, Revisionsberättelse och Valberedningens förslag till styrelse v.2

Brf Sätra Äng Årsredovisning 2022

Brf Sätra Äng Årsredovisning 2021

Brf Sätra Äng Årsredovisning 2020

Brf Sätra Äng Årsredovisning 2019

Brf Sätra Äng Årsredovisning 2018

Brf Sätra Äng Årsredovisning 2017

Protokoll från årsstämmor

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotkoll 2019

Protokoll från extrastämmor

Extrastämma 2021-11-30

Extrastämma 2020-10-15

Extrastämma 2020-08-05

Extrastämma 2020-02-20

Underhållsplan 2020 och framåt

Underhållsplan schema 40 år

Underhållsplan tabellschema

Underhållsplan utförlig

Medlemsansökan

Medlemsansökan skickas till: info@delagott.se