Sophantering och avfall

Soprummen är öppna mellan 06:00 och 22:00.

Tänk på att alla sopor inte är skräp. Med din hjälp vill vi värna om miljön. I våra soprum kan man källsortera. Förpackningar ska vara torra och rena när de slängs.

Läs här för att få veta vilka sopor som ska läggas var:

 • Elavfall: Batterier. Alla vanliga hushållsbatterier, men också knappceller (i klockor, hörapparater med mera), laddningsbara batterier och blybatterier ska lämnas i batteriholk. Apparater med inbyggda batterier samlas in som elavfall.
 • Glas: Färgat och ofärgat glas sorteras var försig i olika behållare.
 • Plast: Schampo- och tvålflaskor, diskmedels-flaskor, margarinaskar, glasslådor, plastpåsar, plastfolie, matburkar, plastlock och läsk- eller saftflaskor som inte kan pantas. OBS! Frigolit skall slängas som brännbart, inte som plast.
 • Papper/kartong: Tomma mjölk-, fil- och juiceförpackningar, äggkartonger, papperskassar, wellpapp med mera. Vik ihop kartonger.
 • Metall: Här slänger du konservburkar, metal-lock, metalltuber aluminiumfolie, aluminium formar, kapsyler och rör för brustabletter.
 • Hushållsavfall: Bland annat sanitetsartiklar, dammsugarpåsar, diskborstar, plastpåsar, cellplast (till exempel förpackningar för köttfärs och andra livsmedel), annan mjukplast, porslin, plastleksaker, matrester, blommor, blött hushållspapper, kaffefilter och tepåsar.
 • Tidningar och papper: Som returpapper räknas dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och skrivpapper.
 • Matåtervinningspåsen: Här finns en lista på vad som är komposterbart organiskt avfall som ska slängas i matåtervinningspåsen.
  http://atervinningsbar.se/organiskt-avfall/

Vissa sorters avfall ska inte lämnas bland de vanliga soporna utan på särskilda insamlingsställen, så som Hagby tippen 10 min från Sätra äng med bil.

 • Bildäck. Förbrukade däck ska lämnas till återförsäljare.
 • El- och elektronikavfall. Eldrivna apparater, innehåller ofta ämnen som är skadliga för miljön. Därför måste de tas om hand på rätt sätt när de tjänat ut. Hit hör dammsugare, datorer, klockor, mobiltelefoner, kameror, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
 • Farligt avfall. Hit räknas miljöfarligt lim, färgrester och oljor, hushållskemikalier, lösningsmedel, bilbatterier med mera.
 • Spola aldrig ner flytande miljöfarligt avfall i toaletten eller i vasken, eftersom det kan orsaka skada.
 • Mediciner. Gammal eller överbliven medicin ska du lämna in på apoteket.
 • Skrymmande elektronikskrot och vitvaror. Dessa ska köras till återvinningsstationen, tex Haby tippen.

2 gånger per år hyr föreningen in containers som man kan slänga grovsopor i. En gång på våren och en gång på hösten. Observera ovan avfall får inte slängas i containrar.

Kontaktsidans formulär