2018 / 06 / 25

Felaktiga avier från HSB

HSB har felaktigt skickat ut avgiftsavier. Vänligen bortse från dessa. Om du redan har betalat dem, vänligen kontakta HSB enligt uppgivet på avin.