2019 / 07 / 24

Felaktiga inkassobrev

Storholmen har informerat oss om att felaktiga inkassobrev har skickats till Alektum Group, men att samtliga ärenden har avslutats och att avierna inte skall betalas. Om en skriftlig bekräftelse önskas, vänligen kontakta info@storholmen.se