2020 / 03 / 09

Rösta för hissinredning!

Vill du vara med och rösta för den nya hissinredningen? klicka på denna länk, välj mellan Förslag 1 och Förslag 2, och maila ditt val till styrelsen@brfsatraang.se innan fredag 13 mars! resultatet presenteras av styrelsen på kontaktkvällen den 16 mars 19:00 i föreningslokalen