2020 / 07 / 27

Rättelse i bilaga till kallelse till extrastämma 5 augusti 2020

I underlaget nämns port 126 och 128. Det är endast port 132:s cykelrum samt 4 små förråd mellan 130 och 132 som berörs. Boende i dessa portar kommer att kallas till särskild information efter stämman.

(Fråga inkom från medlem boende i port 126: “Min fråga gäller placeringen. Det står SV 126-128 i infon men skissen visar ritning över 130-132, vad gäller och är det tydligt mellan förening och entreprenör?”)