2020 / 08 / 03

Infomöte 4/08 kl. 19:00

Välkommen till informationsmöte i parken längs Sätraängsvägen. 108-132 imorgon kl. 19:00.

Medlemmar som har frågor kring värmeprojektet får tillfälle att möta och leda en diskussion med

  • Johan Söderberg, värme och vvs konsult
  • Johan Haasum, sakkunnig och medlem i brf Sätra Äng
  • Mats Fredholm, ordförande i styrelsen brf Sätra Äng
  • Filip Zelich, Delagott fastighetsförvaltning (Mikael Nyberg på annan ort)

VIKTIGT: Röstsedlar kommer även att delas ut – önskar du ändra dig, kommer rösträknarna att ta hänsyn till din senast daterade röst. Tidsfristen för att rösta förlängs till den 4 augusti kl. 23:59.

Du kan även ladda ner röstsedeln här.

Styrelsen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens folksamlingsförbud pga COVID-19. Dock har styrelsen, efter riskutvärdering, kommit fram till att den uppkomna diskussionen kring värmeprojektet kräver detta möte. Vi avråder dock starkt närvaro av personer i riskgrupp. Stanna hemma om du är sjuk eller visar tecken på sjukdom eller förkylning. Närvarande medlemmar rekommenderas att hålla avstånd på minst 1,5m från andra. Styrelsen kommer inte att kunna tillhandahålla handsprit.