2020 / 08 / 11

Stamspolning

Inför stamspolningen som annonserat i portarna, kan ni antingen lämna er nyckel till företaget på morgonen (enligt aviserat), eller om ni inte är närvarande den morgonen, till fastighetsskötaren Pär Lindau. Kontakta Pär på 070 560 00 79.