2020 / 10 / 12

Underlag till extrastämma 15 oktober 2020

På denna länk finner ni underlag till beslut som stämman föreslås ta för att uppdra styrelsen att för föreningens räkning verkställa uppförande av anläggning för återladdning av befintliga borrhål. Här finner ni kompletterande information om borrhålslagret (pub. 14 okt. 2020).

Insamling av all relevant information samt sammanställning av denna i ett läsvänligt format har tagit tid och resurser, som innebär att informationsbladet kommer ut först nu.

Underlaget har skickats till tryck denna dag, och kommer att delas ut till brevlådorna så fort vi får underlaget i pappersform budat till styrelsen.