2021 / 02 / 15

Istappar

Nu när vi har fått lite töväder så har vi observerat att istappar bildas längs takkanten. Fastighetsskötaren är informerad och kommer att åtgärda dessa. Men under tiden uppmanar vi alla att undvika att vistas nära huskropparna.