2021 / 02 / 21

Varmvatten på gula sidan.

Uppdatering 24/2:
Systemet åter i full drift.
******
Uppdatering 22/2:
Arbetet med att laga värmepannan pågår planenligt.
Idag har man åtgärdat elpatronerna som tillsammans med åtgärder i styrsystemet gör att man förbättrat värmen på varmvattnet.
******
Som många av er har märkt så har vi problem med varmvattnet på den gula sidan. Tyvärr är det många fel som samverkar. En av värmepumparna har gått sönder. I tisdags gick även en elpatron sönder. Sammantaget gör det att vi inte lyckas värma upp vattnet i den utsträckning som det används. Arbetet pågår naturligtvis med att åtgärda alla fel. Men det har tagit tid och det kommer att ta ytterligare tid. Att lämna en prognos är alltid vanskligt, men som det ser ut just nu, söndag eftermiddag, så kommer problemen till största del att vara åtgärdade i mitten av nästa vecka. Fram till dess uppmanas vi alla till sparsamhet kring varmvattnet. Vi använder mer än systemet för tillfället lyckas värma upp.
Eftersom temperaturen ute är lite högre nu och vi inte behöver värma våra radiatorer lika mycket, så har man idag kopplat om en av värmepannorna till att förvärma varmvattnet. Det påverkar inte radiatorerna men ger förhoppningsvis lite varmare vatten i kranen.