2021 / 08 / 24

AVSTÄNGNING AV VARMVATTEN GULA SIDAN TISDAG 31/8 FRÅN 9:00

Äntligen skall vi få nya varmvattenberedare installerade! Samtidigt kommer arbetet med att uppgradera värmepumparna att starta. Nya värmepumpar kommer att säkerställa en stabilare värmeproduktion till lägre kostnad till vintern. Varmvatten på hela gula sidan kommer att vara avstängt tisdag 31/8 från 9:00. Varmvattnet kommer att återkomma under sen eftermiddag, men skall vara stabilt senast morgonen 1/9.