2024 / 06 / 04

Reviderat förslag från valberedningen

Valberedningen har, på styrelsens initiativ, reviderat sitt förslag med en sänkning av styrelsens arvode. Det reviderade förslaget finns tillsammans med årsredovisningen att läsa och ladda ner här.