Reviderat förslag från valberedningen

Valberedningen har, på styrelsens initiativ, reviderat sitt förslag med en sänkning av styrelsens arvode. Det reviderade förslaget finns tillsammans med årsredovisningen att läsa och ladda ner här.

Informationsmötet 21 maj

För er som inte kunde närvara vid styrelsens informationsmöte den 21 maj, finns nu anteckningar från mötet att läsa här.

Årsredovisning 2023

Nu finns den nya årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse att läsa och ladda ner här.

Nyheter i maj

Nu finns ett nytt nyhetsbrev med aktuella ämnen att läsa här. Missa inte heller informationskvällen med fokus på föreningens ekonomi, som hålls den 21 maj i föreningslokalen. Varmt välkomna önskar styrelsen!